Disclaimer

ATM Handelsonderneming (Kamer van Koophandel: KvK nr. 63703475 ), hierna te noemen Schitterend-schoon.nl, verleent u hierbij toegang tot www.schitterend-schoon.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Schitterend-schoon.nl  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Schitterend-schoon.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schitterend-schoon.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Schitterend-schoon.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schitterend-schoon.nl  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schitterend-schoon.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schitterend-schoon.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.